Disclaimer

Bij het selecteren van informatie die van anderen afkomstig is, wordt door de redactie van de website de nodige zorgvuldigheid betracht. De Bibliotheek Bollenstreek kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuiste informatie en de gevolgen daarvan. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Op de site wordt gebruik gemaakt van contactformulieren. Uw emailadres wordt uitsluitend gevraagd om met u in contact te kunnen treden. De Bibliotheek Bollenstreek stelt de verstrekte gegevens niet ter beschikking aan derden. De website biedt ook toegang tot websites en informatiebestanden die door anderen onderhouden worden. Mocht worden geconstateerd dat hyperlinks leiden naar informatie die strijdig is met de wet dan worden deze links verwijderd.

De Bibliotheek Bollenstreek kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden (kraken, hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie op deze site, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten, te beperken of anderszins te beïnvloeden.

Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken we u dit te melden via contact boven aan deze site